Zbigniew Piotrowski odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi

Burmistrz Zbigniew Piotrowski za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej i społecznej oraz za wybitne zasługi w upowszechnianiu prawdy katyńskiej został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

 

 

Obchody rocznicy 'Cudu nad Wisłą' 15 sierpnia 1920 roku

Obchody 94 rocznicy Bitwy Warszawskiej w Radzyminie miały szczególną oprawę. Już po raz 11 rozpoczęliśmy nasze świętowanie Galą Operetkowo-Operową. Zawsze w każdym niemalże wystąpieniu podkreślam, że wszyscy jesteśmy kustoszami tego "Narodowego Sanktuarium". Pragnę, by "osiemnasta bitwa w dziejach świata" była należycie uszanowana, zapisana w pamięci pokoleń współczesnych i tych, które po nas nadejdą. "Cud nad Wisłą" to nasze narodowe dziedzictwo.

Ciągle niewiele w mediach - poza Telewizją Polską - przywołania tej wspaniałej Wiktorii. A Radzymin jest tym najlepszym wzorcem, by dumę narodową budować na zwycięstwie, a nie na klęsce. Czterodniowe świętowanie możliwe było dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Radzymina, Gminy Radzymin i instytucji pozarządowych.

W ramach uczestnictwa Radzymina w Lokalnej Grupie Działania mogliśmy zrealizować kilka tematów historycznych, jak warszawska gra "Punkt Werbunkowy" , na który zapraszały banery pt. "Zaciągnij się". Również z tego samego źródła współfinansowany był "tryptyk historyczny" 16 sierpnia Inscenizacja "odbicie Radzymina", "marsz Victorii" i "Święto Virtutti Millitarii".

Pragnę serdecznie podziękować grupom rekonstrukcyjnym, naszym przyjaciołom i kolegom z pracy w mundurach generalskich ówczesnego czasu. Od lat wyrażam najwyższe słowa uznania i podziękowania Firmom i osobom prywatnym za dotacje celowe na nasze uroczystości. To dzięki tej partycypacji możemy godnie zaprezentować Radzymin dzisiaj - miasto, które jest najwłaściwszym miejscem celebrowania "cudownej Victorii".

Gościli w Radzyminie

Radzymin jest miejscem spotkań wielu osobistości życia kulturalnego i politycznego Polski. Wspomnienie i klimat tych spotkań z ostatnich lat pozostają z nami do dziś.

 

Wyróżnienia i nagrody dla Radzymina

Statuetka LIDER RPO WM jest specjalnym wyróżnieniem dla najaktywniejszych i najskuteczniejszych samorządów w pozyskiwaniu środków z Europojskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To uznanie i podziękowanie za dotychczasowy trud i włożoną energię w działania na rzecz rozwoju Mazowsza.

RPO WM jest największym programem regionalnym w skali kraju i regionu Europy Wschodniej. Jest jednym z 16 programów regionalnych, zarazem głównym instrumentem realizacji polityki rozwoju regionu w latach 2007-2013. Dzięki programowi zwiększa się konkurencyjność regionu, a także spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna Mazowsza.

Najważniejsze wyróżnienia i nagrody:

Centrum Medyczne w Radzyminie liderem w rankingu Forbes

Misją Centrum Medycznego im. Bity Warszawskiej 1920r w Radzyminie jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez świadczenie najwyższej jakości usług medycznych dla mieszkańców miasta i gminy Radzymin, jak również dla każdego Pacjenta, który chce się leczyć w Centrum. Dzięki doskonałej współpracy Burmistrza Radzymina Zbigniewa Piotrowskiego z Dyrektorem ośrodka możliwa jest ciągła modernizacja i rozwój Centrum Medycznego. Szpital znalazł się w gronie laureatów rankingu Forbes oraz uzyskał cerfyfikat jakości ISO akredytowany przez organizację DEKRA. Zdobywając pierwsze miejsce w rankingu wyprzedził inne duże ośrodki powiatowe z całej Polski.

Autobusy ZTM w Radzymine

W 2008 roku zostały uruchomione dwie linie autobusowe ZTM: 734 (Nowe Załubice - Warszawa) i 740 (Nadma - Warszawa) łączące Gminę Radzymin z Warszawą. W roku 2009 została uruchomiona kolejna linia 738, która dociera z Warszawy bezpośrednio do samego Radzymina. Uruchomienie stałych połączeń autobusowych ZTM to niewątpliwie ważne wydarzenie, które znacząco podniosło standardy komunikacyjne w gminie.